2015-2019 / architektura / rekonstrukce / realizace
Fáze
Studie / ve spolupráci s Ing. arch. Davidem Bartouškem
DSP / ve spolupráci s Tuze Projekt, Ing. David Tůma
Lokalita
PRG Letňany
Investor
Avion Development a.s.
Foto z průběhu realizace

Původní stav / 2015

Stav / 2017

Výkresy