Mateřská škola U obory
2019 / architektura / vyzvaná soutěž
Investor
MČ Praha 22
Spoluautor
Narkíz Vetelský / projektant
Spolupráce
Kateřina Píchová / architekt
Jana Zimmelová / pedagog MŠ
Kateřina Vaidišová / matka dvojčat
Lokalita
Praha 22 Uhříněves
Vzhledem k tvaru pozemku se nabízí umístit na každý ze dvou propojených lichoběžníků dva pavilony spojené provozní budovou. Protože se jedná o mateřskou školu, je praktické umisťovat hlavní prostory pro děti do přízemí, aby měly snadný přístup ven. Třídy v každém ze dvou pavilonů jsou půdorysně umístěny naproti sobě a vždy posunuté o jeden modul, čímž mezi nimi vzniká vlastní soukromá zahrada. V kontrastu se snahou řešit třídy pouze přízemní je však požadavek na kapacitu mš pro 280 dětí. Pokud by všechny prostory pro děti měly být jen v přízemí, nezůstane pak z pozemků téměř žádná plocha pro zahradu. Aby se budova nemusela vzdát možnosti zajistit všem dětem stejné podmínky (zejména přístup do tříd z přízemí a jednoduchý přístup na zahradu) a zároveň zůstala zachována co největší možná plocha zahrady, návrh využívá možnost umístění ložniček každé třídy do patra. Ložnice ve 2NP jsou vždy půdorysně ustupující a nad třídami položeny ve dvou různých pozicích, což pomůže rozčlenit velkou hmotu, přidává hravost a naváže na rodinné domy. Hmota přízemní části je propojená, což pomáhá navázat na objemnější okolní stavby (bytové domy a základní školu). Provozní budova je dvoupatrová, v severovýchodní části její hmota směrem od rodinných domů půdorysně ustupuje. Navržená prostorová kompozice přirozeně zahustí oblast. Budova MŠ vytváří plynulý přechod mezi rodinnými domy, bytovými domy a velkou budovou základní školy. Celá kompozice společně se základní školou a domem UM vytváří kampus pro předškolní a školní děti v příjemném a hezkém prostředí blízko uhříněveské obory.
Budova je vyřešena jako jednoduchá “stavebnice”. Může evokovat dětské stavebnicové kostky. Je využit pomocný rastr os, který rozděluje pozemky na obdélníky o rozměrech 5,4 x 3,3m (17,5 m2). Rastr pomáhá určit nosné konstrukce i členění zahrady. Třídy jsou vyřešené jako patrové vilky s vlastní zahradou. Zahrady jsou chráněné před výhledy z okolních domů a zajistí dětem soukromí. Ložnice v patře jsou půdorysně ustupující oproti přízemním částem každé třídy a vytvářejí tak hru hmot. Tímto vyzývají ke hře barev. Základem je velmi světle šedá omítka, která tvoří cca 80% všech fasád. Tento základ je místy oživený barevným fasádním obkladem (DEKMETAL Deklamela). Barevnost v exteriéru se může zdát nahodilá, ale má důvod. Každá třída má svoji určenou barvu v interiéru, která se propisuje na fasádě. K barevnému fasádnímu obkladu byly využity ty části fasády, které v pohledech ustupují, nebo předstupují.