MŠ / Kindergarten / Na Marně

Hmota budovy vychází nejen ze zadávacích podmínek (regulace), ale hlavně z respektu k charakteru lokality a dosavadnímu způsobu zástavby okolních pozemků. Návrh zohledňuje vilový charakter této části Prahy 6. Budova má jednoduchý čtvercový půdorys a její hmota je celkově klidná a kompaktní. Navržený objem vychází z požadavků na kapacitu školky pro 50 dětí. fasáda objektu je vyřešena z bílých cihlových pásků v kombinaci s fasádním obkladem ve žluté barvě a žlutými žaluziemi a prvky na oknech.
/
The mass of the building is based not only on the tender conditions (regulation), but mainly on respect to the nature of the site and the current method of development of the surrounding land. The design respects the villa character of this part of Prague 6. The building has a simple square floor plan and its mass is generally quiet and compact. The proposed volume is based on the capacity requirements of a kindergarten for 50 children. The facade of the building is made of white brick strips in combination with the facade cladding in yellow and yellow blinds and elements on the windows.
 
datum / date: 2018
klient / client: Prague 6, CZ
lokalita / locality: PRG 6 Dejvice
fáze / phase: architektonická soutěž / architectural competition
spolupráce / cooperation: Narkíz Vetelský
 
01
sit-1
02
jih
sever
vychod
zapad