Rabštejn

Sdružený klub Rabštejn je součástí hlavního městského prostoru Kostelce nad Orlicí – Palackého náměstí. Navržená budova ukončuje řadu domů a díky zaoblenému nároží naznačuje, že “za rohem” se děje ještě něco dalšího. Navržené řešení formuje veřejný prostor nejen do náměstí, ale i do “skryté” části směrem ke kostelu a vytváří atraktivní městský prostor. Budova je rozdělena na dva bloky – třípodlažní blok směrem do náměstí a provozní dvoupodlažní blok protažený směrem do obslužné dvorany a ke kostelu.
/
Rabstejn Club is part of the main urban area of ​​Kostelec nad Orlicí – Palackého náměstí. The proposed building completes a number of houses and, thanks to the rounded corner, indicates that something else is happening „around the corner“. It forms a public space not only into a square, but also into a „hidden“ part towards the church and creates an attractive urban space. The building is divided into two blocks – a three-storey block towards the square and an operational two-storey block extending towards the service hall and the church.
 
datum / date: 2021
fáze / phase: Soutěž / Competition
klient / client: Kostelec nad Orlicí, CZ 
lokalita / location: Kostelec nad Orlicí, CZ
spolupráce / cooperation: Narkíz Vetelský

 

001
rabstejn-tit
002
PANELY