Obytný prostor / Living room

Interiér rodinného domu u Prahy. Minimalistický otevřený obytný prostor s kuchyní a krbem. 

/

Interior of the single family house near PRG. Minimalist open living space with kitchen and fireplace. 

 

datum / date: 2015

klient / client: soukromý / private

fáze / phase: realizace / completed

spolupráce / cooperation: práce pro / work for KYZLINK architects

foto / photo: Martin Čeněk – martincenek.com

0001
002
003
004