Mateřská škola / Kindergarten P22

Vyzvaná architektonická soutěž. Budova je vyřešena jako jednoduchá “stavebnice”. Může evokovat dětské stavebnicové kostky. Je využitý pomocný rastr os, který rozděluje pozemky na pravidelné obdélníky. Rastr pomáhá určit nosné konstrukce i členění zahrady. Třídy jsou vyřešené jako patrové vilky s vlastní zahradou. Zahrady jsou chráněné před výhledy z okolních domů a zajistí dětem soukromí.
/
Invited architectural competition. The building is designed as a simple „kit“. It can evoke children's building blocks. There is used an auxiliary grid of axes, which divides the land into regular rectangles. The raster helps to determine the load-bearing structures and the division of the garden. Classrooms are designed as multi-storey villas with their own garden. The gardens are protected from views from the surrounding houses and provide children with privacy.
 
datum / date: 2019
klient / client: Prague 22, CZ
lokalita / locality: PRG 22, Uhříněves
fáze / phase: architektonická soutěž / architectural competition
spolupráce / cooperation: Narkíz Vetelský 
sit-2
BB032_2
situace-schema
001
situace
POHLEDY
1np
2NP