Meat Point Premium Store

Interiér luxusního řeznictví a prodejny delikates pro farmáře z Krušných hor. 

/

Luxury butchery and deli store interior for the farmers from Krušné hory. 

 

datum / date: 2015

klient / client: Meat Point

lokalita / locality: PRG 6 Dejvice

fáze / phase: realizace / completed

foto / photo: Tereza Srbová – terezasrbova.com

1
01
05
03
04