Villa KUN

Rodinný dům na okraji města na mírně svažitém pozemku. S garáží pro dvě auta. Uzavřený do ulice, otevřený do zahrady. 
/
Family house on the outskirts of a town on a gentle slope of the land. With a garage for two cars. Closed to the street, open to the garden.

 

datum / date: 2021-2023

klient / client: soukromý / private

fáze / phase: studie / case study // v procesu / in process

lokalita / locality: Znojmo, CZ

spolupráce / cooperation: Narkíz Vetelský

final-ulice-001
h4-6-3
h3-2-2
h1-2-3