Zásady ochrany soukromí

1. Úvodní info, identifikace provozovatele webu

Dobrý den. Jmenuji se Olga Pokorná, jsem architektka a jednatelka firmy OLGAPOKORNA ARCHITEKTURA s.r.o. Sídlo firmy: Varšavská 715/36, Vinohrady Praha 2, 120 00, IČO: 07285752, DIČ: CZ07285752, Tel.: +420 721 628 929, Email: architekt @ olgapokorna.cz. Provozujeme webové stránky olgapokorna.cz. Pro provoz webových olgapokorna.cz zpracováváme některé osobní údaje. Bez toho to nejde. Zpracování osobních údajů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) ve znění pozdějších předpisů.

2. Zpracování osobních údajů

2.1 Zpracování osobních údajů v případě, že nás budete kontaktovat přes email nebo telefon uvedený na tomto webu na stránce info
Pokud nás kontaktujete přes email nebo telefon za účelem poptávky našich služeb, budeme pracovat s vašimi kontaktními daty. Jsou to: jméno, příjmení, e-mailová adresa a případně další údaje, které nám sami sdělíte. Vyplněním osobních údajů do formulářů nedochází k jejich ukládání a používání k další personalizaci údajů o procházení webu. Data, která nám zanecháte ve formuláři použijeme pouze ke zpětnému kontaktování - odpovědi na Vaši zprávu. Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost. Vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

2.2 Zpracování osobních údajů v případě uzavření smlouvy nebo jiné dohody o spolupráci
Pokud se domluvíme na jiné formě spolupráce, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo.  Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše služby, případně splnili jiné závazky, na kterých se společně domluvíme. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně průběhu prací na projektu. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro účetní a daňové účely, což jsou naše povinnosti, které plynou ze zákona.  Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

3. S kým sdílíme vaše osobní data

Vaše data zůstanou u nás. Osobní údaje klientů se zprostředkovaně od nás dále mohou dostat k těmto subjektům: naši externí specialisté v případě, že se jedná o projekt, ke kterému je potřeba přizvat specialisty z různých oborů, například autorizované statiky, specialisty na požární bezpečnost, specialisty na TZB, geodety apod. Toto je běžná praxe při stavebních řízeních. Vaše údaje o investorovi či žadateli v případě stavebních řízení musí být napsány na rozpiskách, v technické zprávě k projektu a v žádostech. Dále například Stavební úřady a dotčené orgány státní zprávy, jejichž vyjádření a závazná stanoviska jsou potřeba k vašemu projektu. Vaše osobní data jsou zpracovávána pouze na území Evropské unie.

4. Vaše práva v souvislosti s GDPR

Máte v prvé řadě právo na to být informován o zpracování svých osobních dat při shromažďování osobních dat. Mezi další práva patří: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování.  Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

5. Kontakt

V případě dotazů ohledně těchto zásad ochrany soukromí nás prosím kontaktujte pomocí níže uvedených kontaktů:

Ing. arch. Olga Pokorná / OLGAPOKORNA ARCHITEKTURA s.r.o.
Varšavská 715/36, Vinohrady Praha 2, 120 00, IČO: 07285752, DIČ: CZ07285752
Tel.: +420 721 628 929, Email: architekt @ olgapokorna.cz