[ exteriér, realizace v procesu, 2024 ]

Zlatý kopeček

urbanismus / územní studie / Karlovy Vary / 2022
spolupráce s Interest KV s.r.o. / Ing. Pavel Janeček

Obytný soubor Zlatý Kopeček s veřejným prostranstvím a napojením na dopravní a technickou infrastrukturu. Koncept urbanistického řešení obytné zóny uvažuje s rozdělením území na stavební pozemky pro 25 samostatně stojících rodinných domů.